Main menu Robot.hr web shop 0

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 41/14; glava III – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i Ugovora na daljinu.

Kupac
Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u internet trgovini ''Robot Commerce d.o.o.''

Nemogućnost sklapanja ugovora

Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Prodavatelj
Prodavatelj je tvrtka Robot Commerce d.o.o., 4.Gardijske Brigade 43, 21000 Split

Cijene

Svi proizvodi ponuđeni u ROBOT Internet trgovini izraženi su cijenom u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) sa uključenim PDV-om. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se obračunavaju prilikom završetka narudžbe i dodaju ukupnom iznosu narudžbe. Više o cijenam i uvjetima dostave pročitajte pod kategorijom DOSTAVA.

Važeća cijena robe za kupca

Ukoliko se plaćanje vrši karticom putem Pay-Waya, važeća cijena robe za kupca je cijena istaknuta na potvrdi narudžbe koju administrator šalje kupcu, čime potvrđuje uplatu i tako tereti račun kupca.

Ukoliko se plaćanje vrši virmanskom uplatom prema predračunu koji administrator šalje kupcu, važeća cijena robe za kupca je ona istaknuta na predračunu. Opcija predračuna vrijedi 5 dana od dana kada je kupcu poslan predračun elektroničkom poštom.

Fotografije i opisi
Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda.

Jamstvo
Svi električni aparati u Robot internet trgovini imaju najmanje jednogodišnje jamstvo, a  ovisno o proizvođaču jamstvo može biti i dulje. Jamstveni list isporučuje se kupcu zajedno s proizvodom. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog roka. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Servisni uvjeti
Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na Vaš zahtjev podnesen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim) servisnim prostorijama sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru s Prodavateljem. Popis ovlaštenih servisera sastavni je dio jamstvenog lista koji se kupcu isporučuje uz proizvod.

Materijalni nedostaci proizvoda
ROBOT odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku kupac ne preuzima. Molimo kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak,  te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od osam dana uputiti pisani prigovor u ROBOT jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.
Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u ROBOT, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene. 

Raskid ugovora
Kupac može otkazati narudžbu,  jednostrano raskinuti ugovor (na primjer, ugovor o kupnji pojedinog proizvoda) ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Kupac može raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom LINKU.

U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, neupotrebljavan, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećen i potpuno ispravan.

Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.

 

Povrat uplaćenih sredstava kupcu:
Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora uvećan za kamate po kamatnoj stopi poslovne banke Prodavatelja za oročene štedne uloge na 3 mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.

 

Isključenje prava na raskid ugovora
Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 46. i 46., kupac nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o ugovoru o:

  • pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka o prodaji proizvoda u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
  • prodaji proizvoda ili obavljanju usluga čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu
  • prodaji proizvoda izrađenog na temelju specifikacije od strane kupca, proizvoda izrađenog isključivo za kupca ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju
  • prodaji audio ili video zapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao
  • prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina,
  • igrama na sreću

Nemogućnost isporuke od strane prodavatelja
U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.

Kada kupac izvrši plaćanje karticom ''on-line'', njegova kartica se ne tereti do isporuke robe. U slučaju otkazivanja narudžbe u roku od sedam dana nakon isporuke prodavatelj će izvršiti storniranje plaćanja kod kartične kuće koja je izdala karticu.

Primjedbe i prigovori

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 8., kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: robot@robot.hr. Na sve primjedbe i prigovore Robot Commerce d.o.o. odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.

Rješavanje sporova
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja

Robot Commerce d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.